A nos amis étrangers, voici quelques informations qui peuvent vous être utiles :

To our foreign friends, here is some information that may be useful :

 Für unsere ausländischen Freunde hier einige nützliche Informationen :

Aan onze buitenlandse vrienden, hier zijn enkele informatie die nuttig kan zijn :

The beach club is accessible for sessions half an hour or hour (5 € or 7 € respectively). Once paid, the club is fully open except for the pool witch is reserved for swimming lessons.

Der Strandclub ist für eine halbe Stunde oder Stunde zugänglich (5 € bzw. 7 €). Einmal bezahlt, ist der Club bis auf den Pool, der für Schwimmunterricht reserviert ist, voll geöffnet.

De beachclub is toegankelijk voor sessies van een half uur of een uur (respectievelijk 5 € of 7 €). Na betaling is de club volledig geopend, behalve het zwembad dat gereserveerd is voor zwemlessen.

Image Club de Plage Mickey Goelands Saint Jean de Monts

We rent parasols and seats for the day :

15 € the parasol and 5 € the seat

Wir vermieten Sonnenschirme und Sitze für den Tag :

15 € Sonnenschirm und 5 € Sitzplatz

We verhuren parasols en stoelen voor de dag :

15 € de parasol en 5 € het zitje

Activités et animations enfants tout l'été

We sell : drinks, Ice creams, pancakes , coffee and tea. Information at the club reception.

Wir verkaufen: Getränke, Eis, Pfannkuchen,  Kaffee und Tee. Informationen an der Clubrezeption.

Wij verkopen: drankjes, ijs, pannenkoeken,  koffie en thee. Informatie bij de clubreceptie.

Consos